Tuesday, September 27, 2011

State of mind !

सुखी कोण ? दुखी कोण ? सगळीच मापं गळून पडलीत ...
अनंतात विलीन झालेली स्वप्नं पाहून मनाची दारं मिटून गेलीत ...
अस्वस्थता आणि अशांतता ; अंधार की संपत नाही
दिव्याची तिरीप पहायची आशा सुद्धा मावळून गेलीये ...
खरं कोण ? खोटं कोण ? उत्तरं निघून गेलीएत ...
चांगलं काय ? वाईट काय ? प्रश्नही साथ सोडून निघून गेलेत ...

Saturday, August 13, 2011

Wandering n wondering ...

अवघड असता accept करणं जेवा काहीच दिसत नसता
घडणाऱ्या गोष्टींचा सोयरसुतक तुमच्याशिवाय कोणालाच नसता
वाटच समोर दिसत नाही धबधबा कोसळत असतो
पाणी डोळ्यातला टिपायला मात्र तुमचा जवळचा कोणीच नसता
आठवणींच ओझं घेऊन जगायचा burden तुमचावर येत
नवीन आयुष्याशी जुळवून घ्यायला मन कधीच तयार नसता


आनंदी असल्याचं उगीच नाटक वठवाव लागता
काही घडलाच नाही अशा थाटात आयुष्य मात्र जगावं लागता
जगाला काहीच फरक पडत नाही कारण ते तुमचा कधीच नसतं
कसा जगावं तेच कळत नाही जेवा तुमचं आपलं जवळ नसतं
पाणी डोळ्यातलं थांबतच नाही नाटक मला करता येत नाही
अशा वेळी कसा जगावं कोणीच कसा सांगत नाही ?


आवंढे गिळत जगणं किती अवघड असतं...
जिवंतपणी माणसाना विसरणं अजिबात सोप नसतं ...
उसना अवसान आणून मुखवटे धारण करणं माहित नाही जगाला कसा जमतं...

Wednesday, April 13, 2011

Aamche He Ale Ki....

Posting after almost 6 months gap...this time an experience and a realization...
Being in the Construction line ,every day I come across 'N' no.of people...people of different castes,creeds,community of various types...working,salaried,businessmen,housewives,genuine buyers,general inquiries,investors,end users and many more...out of women inquiries have always amused me.So many types of women..single, accompanied by husbands/boyfriends/friends/relatives,wearing sarees(maharashtrian/gujrati/with pallu/without pallu ...uuhhh)/dress/jeans/skirts,newly married,middle aged,punjabi kudis with tons of bangles etc etc etc...but one thing is common amongst all...dependency... weather its maharashtrian woman/south Indian/Punjabi/Gujrati/Marwari/Bihari/Christian or any one...the extent of dependency may vary but it is there.
A recent e.g.really touched my heart and I started thinking why we women are so damn dependednt?for every smaller thing?why we can not take decisions on our own confidently?Is it like with generation or by nature women are like that?
A lady in her 40s accompanied with her two kids in 10th and 12th std one fine day visited the site.Husband on the post of VP in a big company working out of state.Since the rate hike was due, she came with her kids to book an apartment.Her kids were applying all the possible logics to choose a flat and building like Sunlight,garden view,vastu directions,around areas,highway,main gate,location, neighbors and what not adding on to her confusion.
I tried help her out in all the ways I could and help her take the best decision considering the constraints...Meanwhile anytime when it came to decision making she left it to her husband and kids...ringed the husband 10 times despite knowing he is busy in a meeting.
The combination of expressions on her face amazed me.... embarrassed,feeling of giving me irritation,trying to understand her kids point of view,trying to give solutions to it,comparing the flat with her existing one,asking boys 15 times...uuuhhh...like this 2 hours gone...
then she still insisting,Madam please let my husband come and then he will take a call.My younger son is not happy with the decision his bro has taken.I can't see him unhappy...I want everybody to be happy...both kids still fighting amongst to prove their point..calling their father...lady continuously trying to convince me,how her husband can take the best decision which will ultimately obeyed by both her sons also respected...and how her husband is so educated with 8-9 degrees,higher post,working with a big organisation...
so much trust...so much respect..and so much dependency.
and aahhh...I started thinking...why she can't take any decision?Her hubby trusts her so much and asked her to book a flat of her choice in his absence but she herself doubts her capabilities,thinks if her kids are not happy then what's the point?Ultimately this investment is for the kids,if they don't like,they will cribb in future...but equally trusts that if her husband takes the decision they won't mind.so much dedication?My mind starts questioning...why she couldn't take a firm decision?also make her kids believe the same?why so much dependency?
and would "I" be so much dedicated wife?I am programmed to be strong and independent right from childhood then where do I really picture myself....and still thinking...

Monday, December 13, 2010

जगणं

जगणे मुश्कील होते तेव्हाच खरे जगात असते मी
परिस्थितीला अगदी जवळून पाहत असते मी .
माणसामाणसातली नातीही तडकू लागतात जेव्हा
खर्या नात्यातले अर्थ जाणवत असते मी
भूतकाळाची नाळ जेव्हा तोडू पाहते मी
विसरलेल्या आठवणी जागवत असते मी
दुनिया सगळी असते जेव्हा पाठ फिरवून उभी
सोडून दिलेल्या वाटेवरचा अर्थ असते मी
आयुष्याबरोबर जेव्हा फरफटत असते मी
मनापासून सांगते,तेव्हाच खरी जगात असते मी

Friday, July 9, 2010

म्हटला तर सगळाच आहे आणि म्हटला तर काहीच नाही

म्हटला तर सगळाच आहे आणि म्हटला तर काहीच नाही
हो - नाही चा हिंदोळ्यावर लोम्ब्काल्णाऱ्या लोलकाप्रमाणे
प्रकाशशालाकेचा परिवर्तनावर कधी धूसर कधी स्पष्ट
कधी अंधुक कधी धुंद ...
कधी नाहीनाहीस वाटतानाच अचानक प्रकट होणारं
कधी दिसत असतानाच हातातून निसटणार
आणि मग एक विषण्णता ..आतून उचंबळून येणारी
आसमंत भरून टाकणारी आणि 'स्व' वरच प्रश्नचिन्ह उठविणारी ...
उत्तरांची फिकीर कधीच नसते ; त्यांची गती दिशाहीन असते
निर्वात पोकळीतील प्राणवायूचा अस्तित्वासारखी
असते ती फक्त आंतरिक ओढ ..खेचत घेऊन जाणारी
आणि विचार करायलाही अवसर न देणारी
आणि मग आपण असेच भारावल्यागत चालत राहतो
शून्यातून अपूर्णत्वात आणि अपूर्णत्वातून शून्यात
म्हटला तर सगळाच आहे आणि म्हटला तर काहीच नाही...

...

मिटून जातो स्पर्ष तेवा जाणवू लागतो अर्थ
अर्थावाचून जगलेलं एक धूसर सत्य
वलायंकित धूरामागचा एक आकृतिमय प्रवास
संपून गेलेला स्वार्थ आणि भोगलेला त्रास
मिटून जातो अर्थ तेव्हा जगलेला एक श्वास
अन श्वासागणिक बाहेर पडू पाहणारे निश्वास
आविष्काराचा ओढीने तळमळणारा ऱ्हास
आणि मनानीच मनाचा चालवलेला दुस्वास
मिटून जाते सत्य तेव्हा उरते ती आस
जगण्यातच कळलेले जगण्यामागचे भास
उराशी कवतालालेले मायेचे पाश
आणि पाय मागे ओढू पाहणारे अविश्वास

Tuesday, June 15, 2010

"Relation"ship marketing

Currently trying to go with the flow but striking back to the same grounds again and again...really very much stranded with some people's behaviour and not able to figure out anything...just don't understand how can things in the personal life can not affect the professional for some people and if they are able to do that why can't I ?Why all small small things bother me so much and ruin my life?Till the time something is not sorted out why can't I even think on something else?And if people know this why in first place they behave like this?
Relations are so much like marketing...there are expectations,there are promises under delivered,there are complaints,there is feedback,there is communication gap,then recovery.Half of the problems cause because of over expectations under delivered but how to define over expectations?If once upon a time all your needs were getting catered to and suddenly if they don't tar who is at fault?customer of service provider?Then what should be complaint handling procedure?fights...?not talking...?letting it go...?or change the brand?is changing the brand so easy like that of material things?why customer service centres then play ignorant role?why those customer retention programmes eventually fail?why the quality in terms of caring,sharing,warmth cant not be blueprinted?
OR its just the human mind which just doesn't stop asking for more and more no matter how much they get?or is it like the providers fail to understand changing demands of customers?
or does it mean the relation never really grows and you keep searching for the same things all over again?Is customer at fault to expect augmented product after the basic one?
Apparently realising all the things and trying to search answers...will I ever get them?or the relation will continue to remain like client and agency without a client servicing agent???